Assessment a Development Centrum

Assessment a Development Centrum


Vedieť správne identifikovať potenciál kandidátov a zamestnancov je základným kameňom, na ktorom sa dá stavať efektívne fungovanie  úspešnej spoločnosti.

Budeme vašim partnerom pri realizácii a vyhodnocovaní týchto nástrojov a s ľahkosťou vás dovedieme k žiadanému cieľu.

 

Pre koho je program určený:


Tento program je určený pre spoločnosti, ktoré kladú dôraz na správny výber a rozvoj svojich zamestnancov, avšak z akýchkoľvek dôvodov nie je možné, aby Assessment alebo Development centrum realizovali samy.

 

Assessment Centrum:


Dlhodobo sa osvedčuje ako najefektívnejšia forma výberu tých správnych zamestnancov vo vzťahu k obsadzovanej pracovnej pozícii. Používa sa pri nej zmes rôznych metodík, úloh a hier, aby sa čo možno najviac odkryli osobnostné charakteristiky, povahové črty, vzorce správania, miera motivácie a výkonu jednotlivých kandidátov. Assessment Centrum je rovnako efektívne pri výbere zamestnancov z interného ako i externého prostredia spoločnosti.

 

Development Centrum:


Momentálne si nevieme predstaviť vhodnejší nástroj na rozpoznanie potenciálu vašich zamestnancov. Na základe výsledkov Development Centra viete plánovať ďalší rozvoj, školenia a kariérny plán zamestnancov. Na základe výsledkov sa viete s presnosťou rozhodovať o efektivite rozvoja jednotlivých zamestnancov, čo v konečnom dôsledku často krát vytvorí aj finančnú úsporu...

 

Ako to prebieha:


Oba programy sú vždy prispôsobované potrebám klienta. Pred samotnou realizáciou sú potrebné stretnutia ideálne v prostredí spoločnosti, pre ktorú bude realizácia prebiehať. Je dôležité spoznať firemnú kultúru, prostredie, návyky klienta, rovnako ako si presne špecifikovať očakávania na výsledok oboch programov.


 

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape