Koučing a poradenstvo

Ľudská snaha byť lepšou verziou samého seba je prirodzená. Hľadáme spôsoby a cesty ako dosahovať naše ciele, ako sa zlepšovať, ako dosahovať úspech a spokojnosť so sebou samým. NA tejto ceste vie byť veľmi nápomocný koučing.

Je to proces, počas ktorého klient za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoju prácu i život. Mnohí sa mylne domnievajú, že kouč radí dokonca usmerňuje. Úlohou kouča je vytvárať bezpečné, dôverné a podnetné prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení.

Kouč kladie otvorené otázky, parafrázuje vyslovené a aktívne počúva klienta. Dobrý kouč sa o klienta úprimne zaujíma, načúva mu, rozširuje oblasť jeho vnímania, pomáha klientovi udržiavať pozornosť na stanovený cieľ a objavovať možnosti, ktoré k nemu vedú.

„Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka
a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon.
Skôr než by niečomu učilo, pomáha učiť sa.“

                                  -- John Whitmore, 2004

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape