Športový koučing

Ak chceš byť najlepší, jednoducho buď.
 
Tvoj úspech je v tvojej hlave. V príprave športovcov je neodmysliteľnou súčasťou práve mentálna príprava. Príprava telesnej stránky, techniky, výkonov je len jedna časť. To, čo rozhoduje o tom, či vyhráš alebo nie, je mentálne nastavenie.
 
Mentálny tréning otvára nekonečné možnosti každému športovcovi pre dosiahnutie vytúženého cieľa. Kouč je osoba, ktorá sprevádza športovca a podnecuje jeho rozvoj. Poskytuje bezpečný priestor k objavovaniu a rozširovaniu vlastného potenciálu. Kouč pomáha uvedomiť si cesty k  zlepšovaniu sa, poskytuje náhľad na silné a slabé stránky športovca. Pomáha stanovovať efektívne ciele a stratégie ich dosiahnutia. Kouč športovcovi neradí, nepodsúva mu riešenia, poskytuje bezpečné, dôverné a podnetné prostredie podporujúce otvorenosť športovca k sebe samému.

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape