Janka Dadová

Janka Dadová

Pracovné skúsenosti

marec 2018: Poradenské centrum TN s.r.o.
2008 - 2017: Psychologička na Referáte poradensko- psychologických služieb, kde som okrem iného pracovala s rodinami v rozvode,  s deťmi s problémovým správaním, so žiadateľmi na náhradnú rodinnú starostlivosť a v neposlednom rade s manželmi/partnermi. Venovala som sa psychodiagnostike, poradenstvu a psychoterapii.

Profil vzdelania
2008: Ukončené štúdium jednoodborovej psychológie na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína filozofa v Nitre
2012: Rigorózna skúška a obhajoba rigoróznej práce na FSV a Z UKF v Nitre 

2019: Vzdelávanie v terapii hrou 
2008: Kurz autogénneho tréningu I. - základný stupeň
2008: Výcvik v teste kognitívnych schopností WJ IE
2009 - 2015: Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v kognitívno-behaviorálnej terapii (rozsah 725 hodín)
2010: Výcvik v práci s Rorschachovou metódou 1. - Méreiho škola
2016: Psychodiagnostika dospelých (rozsah 42 hodín) ostatné absolvované odborné semináre, vzdelávania, konferencie: Konferencia - Mezilidské vztahy: čo nás rozdeluje a čo nás spojuje; Seminár - Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú väzbu; Prevencia a eliminácia rodovo podmieneného a domáceho násilia; Vzdelávanie v krízovej intervencii; Poradenstvo a terapia partnerského vzťahu; Efektívny pomáhajúci rozhovor; a iné

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape