Lucia Šandrik

Lucia Šandrik

„Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom ako vykonávať skvelú prácu je milovať to, čo robíte.“ — Steve Jobs americký podnikateľ a spoluzakladateľ spoločnosti Apple Inc. 1955 - 2011

A u mňa to naozaj platí dvojnásobne. Som obchodník, psychológ, lektor a kouč, a aj keď to tak nemusí pôsobiť na prvý pohľad, všetky tieto veci spolu úzko súvisia a majú veľa prienikov, navzájom na seba nadväzujú a dopĺňajú sa.

Po ukončení štúdia psychológie som začínala v obchodnej spoločnosti v českej republike na personálnom oddelení. Zodpovedala som za nábory nových zamestnancov, ich adaptačný a následne rozvojový proces. Neskôr som zodpovedala aj za vedenie divízie call centra. Po dvoch rokoch som začala pôsobiť v Bratislave a pracovať ako personálny konzultant v najväčšej personálnej spoločnosti na Slovensku. Mojim core business bol personálny lízing, čiže široké zameranie v rámci personálnych procesov od hiringu až po spracovávanie podkladov na mzdy a fakturácie. Neskôr som pôsobila ako manager bratislavskej pobočky.

V roku 2016 vznikla popradensko vzdelávacia spoločnosť Pozitivo, v ktorej odvtedy pôsobím ako lektor, psychológ a kouč.

Popritom viac ako 2 roky pôsobím ako externý Business Development Manager v personálnej spoločnosti.

Vzdelanie

Dosiahnuté vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa (magisterské)

2003 - 2008
Univerzita Konštantina Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Nitra
Odbor/špecializácia: psychológia
Titul : magister psychológie

2020
Medzinárodná organizácia International Coach Federation
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Power Coachingu
Titul : kouč ICF

Doplňujúce informácie o vzdelaní:
- v roku 2007 kurz Kariérneho poradenstva zameraného na výber vhodnej pracovnej pozície pre uchádzača
- v roku 2005 absolvovanie výcviku PEER program, ktorý sa zaoberá intervenčnými programami prevencie závislostí na drogách, alkohole a cigaretách
- v rokoch 2002-2000 kurz Štátnej jazykovej školy v Trenčíne so zameraním na anglický jazyk

28.3.2007 - 30.3.2007, Ústav aplikovanej psychológie Fakulty soc. vied a zdravotníctva Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre
Názov kurzu/školenia: kurz spôsobilosti v administrovaní, signovaní, vyhodnocovaní a interpretovaní Blochovho viacdimenzionálneho kresebného testu MDZT
Certifikát: áno

5.2.2007 - 9.2.2007, Ústav aplikovanej psychológie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre a Detská linka pomoci, nezisková organizácia
Názov kurzu/školenia: Výcvik telefonická krízová intervencia pre deti v núzi
Certifikát: áno

3.10.2008 – 4.10.2008
Názov kurz/školenia : Autogénny tréning- základný stupeň pod vedením Mudr.Jozefa Hašta, PhD.
V Trenčíne
Certifikát : Áno

23.6 – 25.6.2008, The Woodckock – Muñoz Foundation
Názov kurzu/školenia : Kurz v administrovaní a vyhodnocovaní Woodckock-Johnson inteligenčního testu
Certifikát : Áno

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape