Efektívna komunikácia

Efektívna komunikácia


Všetky vzťahy sa vytvárajú a udržiavajú prostredníctvom komunikácie. Uvedomujeme si, že ak nefunguje komunikácia, nemôžu fungovať vzťahy. Je základom interakcie a jej význam je nepochybne nesmierny.

 

Pre koho je vzdelavanie určené:


Vzdelávanie je určené všetkým, ktorí sa potrebujú a chcú zlepšiť v komunikačných zručnostiach so svojimi klientmi, partnermi, nadriadenými a kolegami a vytvárať alebo prehlbovať otvorené vzťahy v profesionálnom a súkromnom prostredí

 

Forma vzdelávania:


Workshop je interaktívna forma vzdelávania, pri ktorej je využívaný brainstorming, diskusia, spätná väzba a mnohé iné techniky, obohatené o základné teoretické východiská a podporené praktickým nácvikom. Prebieha v menšej skupine účastníkov max.8 členov, aby priestor na realizáciu dostali všetci zúčastnení. V skupinách býva veľmi príjemná, podnetná a podporná atmosféra, ktorá napomáha napredovaniu skupiny. Táto forma vzdelávania býva z hľadiska času najmenej náročná na realizáciu.

 

Rozsah vzdelávania:


Worshop trvá štandardne 1 vzdelávací deň, to znamená maximálne 8 hodín, počas ktorých je obedná prestávka a 2 krátke coffebreak.
alebo podľa dohody s účastníkmi.

 

Obsah tréningu:


Na začiatku workshopu budeme pracovať s teoretickými východiskami, aby sme si plne uvedomili hlboký význam komunikácie.
Počas tréningu si ozrejmíme:
- základy aktívneho počúvania, jeho zásady a potrebu používania
- reč tela – jej zásady a vplyv na komunikáciu
- kladenie otázok – prečo je dôležité vedieť správne sa pýtať
- a podstatnú časť workshopu venujeme praktickým nácvikom používania komunikačných techník a princípov podávania a prijímania spätnej väzby
- techniky, ktoré napomáhajú predchádzaniu konfliktom, nedorozumeniam a manipulácii v komunikácii

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na pozitivo@pozitivo.sk, pozitivofactory@gmail.com  alebo +421 911 198 800.
 

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape