Prezentačné zručnosti

Prezentačné zručnosti


Zvládnutie prezentačných techník nám pomáha v lepšej komunikácii . Publikum, pred ktorým vystupujeme vycíti, či sa cítime vo svojej koži a či sme naozaj dôveryhodní a autentickí. Ako tento výsledok docieliť? Naučíme vás.

 

Pre koho je vzdelávanie určené:


Tréning je určený pre všetkých, ktorí prezentujú pred skupinou alebo publikom a potrebujú presvedčiť, zaujať alebo motivovať, resp. predať.

 

Forma vzdelávania:


Workshop je interaktívna forma vzdelávania, pri ktorej je využívaný brainstorming, diskusia, spätná väzba a mnohé iné techniky, obohatené o základné teoretické východiská a podporené praktickým nácvikom. Prebieha v menšej skupine účastníkov max.8 členov, aby priestor na realizáciu dostali všetci zúčastnení. V skupinách býva veľmi príjemná, podnetná a podporná atmosféra, ktorá napomáha napredovaniu skupiny. Táto forma vzdelávania býva z hľadiska času najmenej náročná na realizáciu.      

 

Rozsah vzdelávania:


Worshop trvá štandardne 1 vzdelávací deň, to znamená maximálne 8 hodín, počas ktorých je obedná prestávka a 2 krátke coffebreak.

alebo inak podľa dohody s účastníkmi.

 

Obsah tréningu:


Naučíme vás princípy efektívnej prezentácie, ako ju naplánovať a pripraviť na vysokej profesionálnej úrovni tak, aby bola úspešná vo všetkých fázach - od vytýčenia si cieľa, cez otvorenie, verbálny a neverbálny prejav, diskusiu až po spätnú väzbu. 

Naučíme vás analyzovať publikum, resp. cieľovú skupinu ako aj zásady vystupovania pred publikom. 

K úspešnej prezentácii patria aj otázky a diskusia – naučíme sa, ako ich zodpovedať a viesť.

Keďže v publiku je veľa typov osobností, nacvičíme si, ako si s nimi poradiť. Taktiež ako zvládať trému, „rušivé momenty“ počas prezentácie a problémových poslucháčov. 

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na pozitivo@pozitivo.sk, pozitivofactory@gmail.com  alebo +421 911 198 800.

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape