Telefonická komunikácia

Telefonická komunikácia


V dnešnej dobe je nevyhnutnosťou mať zvládnuté štandardy telefonickej komunikácie. Využíva sa v každodennom kontakte a je kľúčom k úspešnému predaju, starostlivosti o zákazníkov, udržovaniu kontaktov a veľakrát aj nájdeniu úspešného biznisu či kariéry.

 

Pre koho je vzdelávanie určené:


Tento tréning je určený pre každého, kto využíva telefonickú komunikáciu.

 

Forma vzdelávania:


Workshop je interaktívna forma vzdelávania, pri ktorej je využívaný brainstorming, diskusia, spätná väzba a mnohé iné techniky, obohatené o základné teoretické východiská a podporené praktickým nácvikom. Prebieha v menšej skupine účastníkov max.8 členov, aby priestor na realizáciu dostali všetci zúčastnení. V skupinách býva veľmi príjemná, podnetná a podporná atmosféra, ktorá napomáha napredovaniu skupiny. Táto forma vzdelávania býva z hľadiska času najmenej náročná na realizáciu.      

 

Rozsah vzdelávania:


Worshop trvá maximálne 6 hodín, počas ktorých sú 2 krátke coffebreak alebo podľa dohody s účastníkmi.

 

Priebeh vzdelávania:


Obsahom tréningu je spoznať a precvičiť si komunikačné techniky a nástroje na vytvorenie profesionálneho dojmu, spoznať lepšie svoj verbálny prejav a jeho vplyv na zákazníka. 

Pozitívny vzťah je smerom k zákazníkovi budovaný predovšetkým správnym využitím zákaznícky orientovaných verbálnych prostriedkov a hlasu a správnym kladením otázok ako aj aktívnym počúvaním. 

Tieto oblasti sú nosnými témami aj v praktických cvičeniach. Účastníci budú vďaka použitiu modernej didaktickej techniky nahrávaní a ich prejav bude následne analyzovaný, aby sami spoznali, ktoré oblasti potrebujú zlepšiť. 

Precvičovať sa budú prichádzajúce hovory a taktiež odchádzajúce hovory. 

Samostatnou časťou je typológia klientov – ako s nimi komunikovať cez telefón a taktiež zvládanie negatívnych, záťažových a agresívnych situácií cez telefón.

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na pozitivo@pozitivo.sk, pozitivofactory@gmail.com  alebo +421 911 198 800.

Budeme radi, keď nám napíšete

Zanechajte nám vaše kontaktné údaje s krátkou správou a my vás budeme kontaktovať čo najskôr

shape